Girls Act – Empowers Girls And Young Women

"Girls Act" trao quyền cho các bé gái và thiếu nữ

để luôn khỏe mạnh và mạnh mẽ!


Chúng tôi hỗ trợ các bé gái và thiếu nữ để:

  • Ngăn ngừa nhiễm HIV cũng như các bệnh lây qua tình dục và đảm bảo các cô gái được điều trị
  • Được điều trị
  • Được đi học

Là sáng kiến do các cô gái dẫn đầu, Girls Act thúc đẩy khả năng lãnh đạo và sự tự tin cho các bé gái và thiếu nữ để hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao các kỹ năng sống cơ bản và phát triển hoạt động cộng đồng.


"Girls Act" trên khắp thế giới!

Map Girls Act Program

Chương trình Đạo luật trẻ em gái có mặt ở các quốc gia sau

girlsactinternational